Poznaj tajemnicę skutecznej nauki – naucz się uczyć!

Ponad 130 000 egzemplarzy sprzedanych w całej Europie!

Sebastian LEITNER to twórca systematyki psychodydaktycznej bazującej na nauce z kartoteki i zaangażowany propagator racjonalnych metod nauczania. Jego teorie zyskały międzynarodowe uznanie w kręgach metodycznych i psychologicznych.

Książka dla wszystkich uczących się i chcących się uczyć oraz tych, którzy niesłusznie stracili wiarę we własne możliwości...